คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน

ส.ต.ท.สมพร พลลาภ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน

หมายเลขโทรศัพท์ 093-501-1060

***************************************

 

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน

***************************************

นายบุญสุข ขานเกตุ

ประธานสภา อบต.ท่าสองคอน

หมายเลขโทรศัพท์ 087-9487296

นายทองแดง ทินวัน

รองประธานสภา อบต.ท่าสองคอน

หมายเลขโทรศัพท์ 089-6216734

ส.ต.ท.สมพร พลลาภ

เลขานุการสภา อบต.ท่าสองคอน

นางไพทูรย์ สิทธิจันทร์

สมาชิกสภา อบต.ท่าสองคอน หมูที่ 1

นายศักดิ์ เนตรสงคราม

สมาชิกสภา อบต.ท่าสองคอน หมูที่ 1

นายนิรันดร์ จูมพันธ์

สมาชิกสภา อบต.ท่าสองคอน หมูที่ 2

นายสวรรค์ ลาขุมเหล็ก

สมาชิกสภา อบต.ท่าสองคอน หมูที่ 3

นายธนวัฒน์ สมบัติตรา

สมาชิกสภา อบต.ท่าสองคอน หมูที่ 3

นายจำเนียร นนทวงศ์

สมาชิกสภา อบต.ท่าสองคอน หมูที่ 4

นายแก่นจันทร์ ทินน้อย

สมาชิกสภา อบต.ท่าสองคอน หมูที่ 4

นายผัน ขาลไชย

สมาชิกสภา อบต.ท่าสองคอน หมูที่ 5

นายวีรชน หลาบภา

สมาชิกสภา อบต.ท่าสองคอน หมูที่ 6

นายคำจันทร์ ขาลถม

สมาชิกสภา อบต.ท่าสองคอน หมูที่ 6

นายเอกชัย แก้วหานาม

สมาชิกสภา อบต.ท่าสองคอน หมูที่ 7

นางลำดวน แก้วหานาม

สมาชิกสภา อบต.ท่าสองคอน หมูที่ 7

นายชิณวัฒน์ แขนอก

สมาชิกสภา อบต.ท่าสองคอน หมูที่ 8

นางสุปราณี การิสุข

สมาชิกสภา อบต.ท่าสองคอน หมูที่ 9

นางสาวพรรณวิภา หินนท์

สมาชิกสภา อบต.ท่าสองคอน หมูที่ 10

นายคำไหล กมลรัตน์

สมาชิกสภา อบต.ท่าสองคอน หมูที่ 10

นายแก้ว ทินเพ็ง

สมาชิกสภา อบต.ท่าสองคอน หมูที่ 11

นายบรรจง จูมพล

สมาชิกสภา อบต.ท่าสองคอน หมูที่ 11

นางจันทร์เพ็ญ ซ้ายขวา

สมาชิกสภา อบต.ท่าสองคอน หมูที่ 12

นางทองใบ สิทธิจันทร์

สมาชิกสภา อบต.ท่าสองคอน หมูที่ 12

นายสำรวย แก้วหานาม

สมาชิกสภา อบต.ท่าสองคอน หมูที่ 13

นายสมบัติ ทันขวา

สมาชิกสภา อบต.ท่าสองคอน หมูที่ 13

นายณรงค์ สุยอย

สมาชิกสภา อบต.ท่าสองคอน หมูที่ 14

นายวิจิตร์ จำปีหอม

สมาชิกสภา อบต.ท่าสองคอน หมูที่ 14

นายทองใส แก้วหานาม

สมาชิกสภา อบต.ท่าสองคอน หมูที่ 16

นายสมาน สีสาร

สมาชิกสภา อบต.ท่าสองคอน หมูที่ 16

นายทองพูน สุยอย

สมาชิกสภา อบต.ท่าสองคอน หมูที่ 17

นางณปภัส โสเพ็ง

สมาชิกสภา อบต.ท่าสองคอน หมูที่ 17

นางอนงค์ สุกรี

สมาชิกสภา อบต.ท่าสองคอน หมูที่ 18

นายศิรวิทย์ เสนา

สมาชิกสภา อบต.ท่าสองคอน หมูที่ 18

นายประยงค์ เที่ยงภักดิ์

สมาชิกสภา อบต.ท่าสองคอน หมูที่ 19

นายไวพจน์ ขาลไชย์

สมาชิกสภา อบต.ท่าสองคอน หมูที่ 19

นางมณีรัตน์ แสงห้าว

สมาชิกสภา อบต.ท่าสองคอน หมูที่ 20

นายทอง พลทำ

สมาชิกสภา อบต.ท่าสองคอน หมูที่ 20

นางวงเดือน แสงซ้าย

สมาชิกสภา อบต.ท่าสองคอน หมูที่ 21

นายประกูล วรโคตร

สมาชิกสภา อบต.ท่าสองคอน หมูที่ 22

นายเลียง ทินน้อย

สมาชิกสภา อบต.ท่าสองคอน หมูที่ 23

นายคชธร ราชวงค์

สมาชิกสภา อบต.ท่าสองคอน หมูที่ 23

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

แบบคำร้องขอรับบริการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

จำนวนผู้เข้าชม

420231
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
563
843
3741
410827
16110
24221
420231

Your IP: 52.203.18.65
2022-01-20 15:30