คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน

**************************************************

 

นายสุรชิต แก้วหะนาม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน

หมายเลขโทรศัพท์ 061-0284889

 

นางบุญร่วม ขันแก้ว

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

หมายเลขโทรศัพท์ 081-7294690

นางอรุณณี ชัยยะรุ่งโรจน์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

หมายเลขโทรศัพท์ 082-3014198

นายจำรัส แสงห้าว

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

หมายเลขโทรศัพท์ 089-2266473

 

หัวหน้าส่วนราชการ


นายวิญญู ศรีโยวงศ์

รองปลัดองค์การบริการตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน

หมายเลขโทรศัพท์ 0951680451

นายวิญญู ศรีโยวงศ์

รองปลัดองค์การบริการตำบลท่าสองคอน

หมายเลขโทรศัพท์ 0951680451

 **************************************************

นายกำธร สงศรี

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน

หมายเลขโทรศัพท์ 089-7123789

นายทอง พลทำ

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน

หมายเลขโทรศัพท์ 084-6846919

 

นายอำนวย ปักเคเต

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน

หมายเลขโทรศัพท์  086-2559261

**********************************

นางไพทูรย์ สิทธิจันทร์

สมาชิกสภา อบต.ท่าสองคอน หมูที่ 1

หมายเลขโทรศัพท์ 094-9583202

 

นายบุญสุข ขานเกตุ

สมาชิกสภา อบต.ท่าสองคอน หมูที่ 2

หมายเลขโทรศัพท์ 087-9487296

นายวิเชียร แก้วหานาม

สมาชิกสภา อบต.ท่าสองคอน หมูที่ 3

หมายเลขโทรศัพท์ 080-2162940

นายวุฒิ พลคำ

สมาชิกสภา อบต.ท่าสองคอน หมูที่ 4

หมายเลขโทรศัพท์ 085-7551171

นางศิรภัสสร วงศ์เตชะไพบูรย์

สมาชิกสภา อบต.ท่าสองคอน หมูที่ 5

หมายเลขโทรศัพท์ 095-3844722

 

 

นายคำจันทร์ ขาลถม

สมาชิกสภา อบต.ท่าสองคอน หมูที่ 6

หมายเลขโทรศัพท์ 094-5284656

นายโชคชนะชัยชาญ พูนศรี

สมาชิกสภา อบต.ท่าสองคอน หมูที่ 7

หมายเลขโทรศัพท์ 099-1583830

นางสุภาพ สุรกาญจน์

สมาชิกสภา อบต.ท่าสองคอน หมูที่ 8

หมายเลขโทรศัพท์ 085-0134101

นายอำนวย ปักเคเต

สมาชิกสภา อบต.ท่าสองคอน หมูที่ 9

หมายเลขโทรศัพท์ 086-2559261

นายวิทูลย์ วรไวย์

สมาชิกสภา อบต.ท่าสองคอน หมูที่ 10

หมายเลขโทรศัพท์ 085-21553639

นายเกียรติศักดิ์ พลธรรม

สมาชิกสภา อบต.ท่าสองคอน หมูที่ 11

หมายเลขโทรศัพท์ 089-8197877

นางจันทร์เพ็ญ ซ้ายขวา

สมาชิกสภา อบต.ท่าสองคอน หมูที่ 12

หมายเลขโทรศัพท์ 085-4548915

นายทนงค์ แสงห้าว

สมาชิกสภา อบต.ท่าสองคอน หมูที่ 13

หมายเลขโทรศัพท์ -

นายจักรทอง จำปีหอม

สมาชิกสภา อบต.ท่าสองคอน หมูที่ 14

หมายเลขโทรศัพท์ 092-3249978

นางสำราญ สินโสภา

สมาชิกสภา อบต.ท่าสองคอน หมูที่ 15

หมายเลขโทรศัพท์ 063-4917211

นายทองใส แก้วหานาม

สมาชิกสภา อบต.ท่าสองคอน หมูที่ 16

นายวีระพล ทินคำ

สมาชิกสภา อบต.ท่าสองคอน หมูที่ 17

หมายเลขโทรศัพท์ 097-2389992

นายศิรวิทย์ เสนา

สมาชิกสภา อบต.ท่าสองคอน หมูที่ 18

หมายเลขโทรศัพท์ 086-8545513

 

นานสุทัศน์ เสนา

สมาชิกสภา อบต.ท่าสองคอน หมูที่ 19

หมายเลขโทรศัพท์ 082-5311974

นายทอง พลทำ

สมาชิกสภา อบต.ท่าสองคอน หมูที่ 20

หมายเลขโทรศัพท์ 084-6846919

นายกำธร สงศรี

สมาชิกสภา อบต.ท่าสองคอน หมูที่ 21

หมายเลขโทรศัพท์ 089-7123789

นายสมพร มูลละคร

สมาชิกสภา อบต.ท่าสองคอน หมูที่ 22

หมายเลขโทรศัพท์ 093-5094976

นายวิชาญ คำมัจฉา

สมาชิกสภา อบต.ท่าสองคอน หมูที่ 23

หมายเลขโทรศัพท์ -

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

แบบคำร้องขอรับบริการ

จำนวนผู้เข้าชม

1003043
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
771
933
3428
992703
24628
28295
1003043

Your IP: 44.192.115.114
2023-09-27 19:32