วันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2563 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอนได้จัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐาน โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กลุ่มอาชีพ กลุ่มผลิตภัณฑ์ปละประชาชนผู้สนใจในเขตพื้นที่ตำบลท่าสองคอน

ประชุมประจำเดือนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายสน บัวลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนายการกองฯ ข้าราชการ พนักงานจ้างและบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอนได้ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน เพื่อร่วมปรึกษาหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน

ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบคำร้องขอรับบริการ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน

จำนวนผู้เข้าชม

166321
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
6
322
1775
162570
8485
10677
166321

Your IP: 3.219.31.204
2020-11-28 00:24