โครงการจิตอาสาภัยพิบัติบูรณาการความร่วมมือบริหารจัดการสาธารณภัย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

************************************************************************************

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 น. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดโครงการจิตอาสาภัยพิบัติบูรณาการความร่วมมือบริหารจัดการสาธารณภัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมโครงการฯประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ท่านนายก อบต.ท่าสองคอน คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วน ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอนพร้อมจิตอาสาตำบลท่าสองคอน ร่วมกิจกรรม ณ ลำห้วยปอปิด บ้านดงเค็ง ตำบลท่าสองคอน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

นายสุรชิต แก้วหะนาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน ขอเชิญร่วมเที่ยวงานสืบสานประเพณี บุญบั้งไฟ ประจำปี 2567 เพื่อเป็นการส่งเสริมสืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2567 โดยวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 รับชมขบวนแห่บั้งไฟ ชมขบวนฟ้อนเซิ้ง ชมความสวยงามของบั้งไฟเอ้สวยงามและชมการแสดงรำกลอนซิ่ง ณ วันกุญชรวนาราม บ้านหนองเขื่อนช้าง และวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ชมการจุดบั้งไฟถวายพระยาแถน ณ บริเวณโคกสนาม บ้านหนองเขื่อนช้าง ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองฯ จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายสุรชิต แก้วหะนาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน ได้มอบหมายให้นางบุญร่วม ขันแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบสำนักงานฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

นายสุรชิต แก้วหะนาม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน

การบริหารงานการดำเนินงาน

แบบคำร้องขอรับบริการ

จำนวนผู้เข้าชม

1458812
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2233
4389
17367
1425525
31182
54506
1458812

Your IP: 44.211.31.134
2024-07-12 18:44