โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

-------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่8 กันยายน 2566 นายสุรชิต แก้วหะนาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ นายชินวัตร พรรณะ ตำแหน่งสัตวแพทย์ชำนาญงาน จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งผู้เข้าอบรมประกอบด้วยอาสาสมัครปศุสัตว์ตำบลท่าสองคอน ในการจัดโครงการอบรมฯในครั้งนี้เพื่อให้อาสาสมัครปศุสัตว์ ได้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า การดูแลรับผิดชอบสัตว์เลี้ยง รู้ถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า และแมวและสุนัขได้รับการขึ้นทะเบียน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอนร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)

------------------------------------------------------------------------

วันที่ 7 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอนร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือดำเนิน “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข”ระหว่าง คณะสงฆ์วัดขุนพรหมดำริ บ้านอุปราช , คณะสงฆ์วัดกุญชรวนาราม บ้านหนองเขื่อนช้าง , กำนันตำบลท่าสองคอน ,โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง , รพ.สต.โนนแต้ , รพ.สต.อุปราช เพื่อให้หน่วยงานตระหนักถึงความสำคัญของการบูรณาการระหว่างวัดกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อร่วมมือดำเนินโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดระบบ วางระเบียบวัด ให้เป็นพื้นที่สัปปายะ สำหรับพุทธสาสนิกชน เป็นรมณียสถานพร้อมใช้สำหรับการปฏิบัติธรรม โดยใช้แนวทาง 5 ส พัฒนาวัดด้านสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้าเสริมสุขภาพ นำไปสู่สังคมที่ดี รวมถึงกิจกรรมเชิงพุทธ โดยจะก่อให้เกิดความเชื่อมโยงและสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างวัดและชุมชน ทำให้พระมีสุขภาพแข็งแรง วัดมีความมั่นคง ชุมชนมีความเข้มแข็งสืบไป

โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

----------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 7 กันยายน 2566 นายสุรชิต แก้วหะนาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน พร้อมด้วยนายคุณวุฒ อินศร นักวิชาการเกษตร รักษาราชการผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ เห็นความสำคัญและประโยชน์ของสมุนไพร ตามโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลสาธิตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน (ศุนย์ไรซ์ไทยแลนด์) บ้านบ่อน้อย ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองฯ จังหวัดมหาสารคาม

นายสุรชิต แก้วหะนาม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน

การบริหารงานการดำเนินงาน

แบบคำร้องขอรับบริการ

จำนวนผู้เข้าชม

1289932
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
675
1815
675
1270428
41063
46144
1289932

Your IP: 44.210.99.209
2024-04-21 06:33